Tinh Thần Magokoro

Son Menard » tinh thần magokoro
  • 12 Tháng Chín, 2022
    Ký ức về sự tổn thương luôn là đứt gãy đau đớn nhất trong tâm hồn con người, thế nhưng những đứt gãy ấy lại chính là “vùng đất” gần với chân tâm của chúng ta nhất. Có nhiều cách để con người hàn gắn tổn thương tâm lý của bản thân. Có người cố […]