Ikebana

Son Menard » Ikebana
  • 19 Tháng Mười, 2022
    “Bạn dùng gương để ngắm gương mặt mình; bạn dùng nghệ thuật để ngắm tâm hồn mình.” (George Bernard Shaw – Nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia, tác giả truyện ngắn người Ireland, chủ nhân giải thưởng Nobel Văn học năm 1925). Người ta nhìn vào tác phẩm nghệ thuật và thấy nó đẹp là […]