Theo dõi chương trình Đại nhạc hội Son Menard trên kênh Hà Nội TV1 – Mục Văn hóa – Sự kiện, phút 10’39”